รหัสสถานศึกษา 1227070001
ชื่อสถานศึกษา กศน.ตำบลเขาฉกรรจ์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น
วิชาหลัก วิชาบังคับ
รายวิชา พว21001, วิทยาศาสตร์
รายละเอียด การเลือกใช้ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน
คลิปวิดีโอ
อ่านหนังสือ
ใบงาน sci6.doc
ทดสอบ
วันที่บันทึก 2017-07-31
พัฒนาโดย:นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์