รหัสสถานศึกษา 1221050000
ชื่อสถานศึกษา กศน.อำเภอบ้านค่าย
อำเภอ บ้านค่าย
จังหวัด ระยอง
ภาค ภาคตะวันออก
จำนวนคะแนน 40
จำนวนผู้ให้คะแนน 9
พัฒนาโดย:กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์