รหัสสถานศึกษา 1225010013
ชื่อสถานศึกษา กศน.ตำบลโนนห้อม
อำเภอ เมืองปราจีนบุรี
จังหวัด ปราจีนบุรี
ภาค ภาคตะวันออก
จำนวนคะแนน 44
จำนวนผู้ให้คะแนน 10
พัฒนาโดย:กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์