รหัสสถานศึกษา 1221070001
ชื่อสถานศึกษา กศน.ตำบลน้ำเป็น
อำเภอ เขาชะเมา
จังหวัด ระยอง
ภาค ภาคตะวันออก
จำนวนคะแนน 39
จำนวนผู้ให้คะแนน 9
พัฒนาโดย:นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์
และกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ