รหัสสถานศึกษา 1221070001
ชื่อสถานศึกษา กศน.ตำบลน้ำเป็น
อำเภอ เขาชะเมา
จังหวัด ระยอง
ภาค ภาคตะวันออก
จำนวนคะแนน 48
จำนวนผู้ให้คะแนน 11
พัฒนาโดย:กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์