รหัสสถานศึกษา 1221070004
ชื่อสถานศึกษา กศน.ตำบลเขาน้อย
อำเภอ เขาชะเมา
จังหวัด ระยอง
ภาค ภาคตะวันออก
จำนวนคะแนน 52
จำนวนผู้ให้คะแนน 12
พัฒนาโดย:กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์