รหัสสถานศึกษา 1227070002
ชื่อสถานศึกษา กศน.ตำบลหนองหว้า
อำเภอ เขาฉกรรจ์
จังหวัด สระแก้ว
ภาค ภาคตะวันออก
จำนวนคะแนน 47
จำนวนผู้ให้คะแนน 10
พัฒนาโดย:กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์