รหัสสถานศึกษา 1227070001
ชื่อสถานศึกษา กศน.ตำบลเขาฉกรรจ์
อำเภอ เขาฉกรรจ์
จังหวัด สระแก้ว
ภาค ภาคตะวันออก
จำนวนคะแนน 49
จำนวนผู้ให้คะแนน 11
พัฒนาโดย:นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์
และกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ