รหัสสถานศึกษา 1227070001
ชื่อสถานศึกษา กศน.ตำบลเขาฉกรรจ์
อำเภอ เขาฉกรรจ์
จังหวัด สระแก้ว
ภาค ภาคตะวันออก
จำนวนคะแนน 59
จำนวนผู้ให้คะแนน 13
พัฒนาโดย:กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์